Consult

Een klassiek homeopaat behandelt mensen, geen ziekten. Tijdens het eerste consult, dat ongeveer 1,5 uur duurt, maakt een homeopaat een inventarisatie van de algehele gezondheidstoestand van een mens. Allereerst komen de klachten die iemand ervaart uitvoerig ter sprake, hoe lang bestaan ze al, waardoor worden ze erger of juist beter, hoe is de reactie op de klachten? Daarna komen de persoonlijke kenmerken aan bod die niet direct met de klacht(en) te maken hebben zoals persoonlijkheid, slaappatroon, concentratievermogen, energieniveau, reactie op weersomstandigheden, voedselvoorkeuren enz. Een ander belangrijk aspect is de ziektebiografie, welke ziekten heeft iemand doorgemaakt in zijn leven en welke ziekten doen zich voor in de familie.

De informatie die de klassiek homeopaat verzamelt tijdens het consult vormt de basis voor het homeopathische geneesmiddel. Het geneesmiddel moet passen bij het totale beeld dat ontstaan is. Dit beeld toetst een homeopaat aan twee belangrijke homeopathische naslagwerken: het repertorium en de materia medica. Het uiteindelijke geneesmiddel wordt vaak in de vorm van korreltjes, al dan niet opgelost in een water / alcoholmengsel gegeven met een voorschrift hoe in te nemen.

Kosten

Consult € 98,00

Vervolgconsult € 70,00

Herhalingsrecept € 17,50

Vergoeding

NVKH erkende klassiek homeopaten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Raadpleeg de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering om te kijken hoe dit geregeld is.

Voor de zorgverzekeraars ben ik geregistreerd onder de AGB codes 90-046728 en 09-55349

Ontwerp Synesthex, realisatie Cool-ICT